Onwetendheid kredietverzekering

In het afgelopen jaar heeft meer dan 75% van de mkb-ondernemers te maken gehad met wanbetaling. Bedrijven die getroffen worden door dit probleem melden dat klanten facturen te laat (93 procent) of zelfs helemaal niet (61 procent) betalen. Wanbetaling is een belangrijke factor in bedrijfsfaillissementen, maar dit wordt vaak niet zo erkend. Veel ondernemers nemen onvoldoende of zelfs geen maatregelen om zich hiertegen te beschermen.

Dit is naar voren gekomen uit het MKB Onderzoek Kredietverzekeringen, uitgevoerd door het onderzoeksbureau GfK, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Voor dit onderzoek zijn meer dan duizend MKB-medewerkers geïnterviewd die binnen hun bedrijf (5-250 medewerkers) verantwoordelijk zijn voor financiën en verzekeringen. Door de economische crisis is het aantal bedrijven dat failliet gaat vorig jaar tot een recordhoogte gestegen. Het Verbond wil met dit onderzoek ondernemers bewuster maken van het risico van wanbetaling.

Ondervoldoende aandacht voor wanbetalingsrisico’s
Na een afname/vermindering van de vraag en verkeerd management geeft bijna de helft van de respondenten aan dat wanbetaling een belangrijke oorzaak is van een faillissement. Als het om grote bedragen gaat, kan dit het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. MKB-ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van dit risico en nemen slechts beperkte preventieve maatregelen. Minder dan een derde van de ondernemers zoekt (krediet)informatie over klanten, minder dan tien procent van de respondenten is verzekerd tegen schade als gevolg van wanbetaling. Dit terwijl een of meer niet-betalende klanten net zo verwoestend kunnen zijn als een grote brand.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel bedrijven graag meer informatie zouden willen hebben over de financiële positie van hun klanten. De helft van de MKB’ers vindt informatie over de kredietwaardigheid van klanten zelfs (zeer) belangrijk.

Kennislacune
Het Verbond merkt op dat er sprake is van een ‘kennislacune’. Het overgrote deel van de bedrijven (68 procent) weet dat een kredietverzekering bescherming biedt tegen wanbetaling. Echter, minder dan de helft van de respondenten weet dat incassoservice en kredietinformatie over klanten ook onderdeel zijn van zo’n verzekering. Dit terwijl incasso en zeker kredietinformatie gewenst zijn: wie inzicht heeft in de kredietwaardigheid van zijn klanten, kan beter en veiliger zakendoen.

Bedrijven moeten eerst een overzicht maken van hun debiteurenrisico, adviseert het Verbond. Op basis hiervan kan de ondernemer zelf bepalen of hij actie moet ondernemen. Met een kred

ietverzekering kunnen ondernemers zich beschermen tegen het debiteurenrisico en zichzelf een belangrijke signaleringsfunctie verschaffen, zegt de algemeen directeur van het Verbond. “Bedrijven kunnen hun voordeel doen met deze kennis van risico’s door ervoor te zorgen dat ze alleen zaken doen met partijen die ook de rekeningen kunnen betalen.”